De pers over Het leven gezien van beneden

  • De pers over Het leven gezien van beneden

    De pers over Het leven gezien van beneden

    Verhulst voegt in deze roman […] het beste van zijn twee literaire werelden samen: de geëngageerde Verhulst die tiert en sneert, samen met de Verhulst die een teder oog heeft voor een vrouw op een berg of een man die vastzit in zijn huwelijk. Het leven gezien van beneden is een treurige liefdesgeschiedenis en een betrokken, bij vlagen woedende politieke visie ineen. […] Je kan wantrouwend staan tegenover de vlotheid van Verhulsts zinnen, maar het boek dwingt bewondering af door de swingende zinnen, de goedbekkende aforismen en humoristische gedachtekronkels. **** – NRC Handelsblad

     

    Het leven gezien van beneden blijkt wederom volgestouwd met een Verhulstiaanse rijkdom aan poëzie én politiek. […] De taal meandert naar goede gewoonte weer alle kanten uit: laag en hoog, cerebraal en visceraal, met zinnen waarin de poëzie als vanzelf lijkt ingebeiteld. *** (van de 4) – Humo